Over Delphi

De gebruikersvereniging Delphi, de vereniging voor gebruikers van het schooladministratiesysteem ParnasSys, is in staat van liquidatie na een opheffingsbesluit dat genomen is in de ALV in november 2018. Op dit moment worden de laatste handelingen verricht om de vereniging definitief op te heffen. Naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2019. Voor uitgebreidere informatie kunt u kijken op de pagina ALV/Leden.