Over Delphi

De gebruikersvereniging van ParnasSys heet Delphi, naar het bekende orakel uit de klassieke oudheid. De vereniging Delphi doet belangrijke uitspraken over de doorontwikkeling van ParnasSys. Daarnaast organiseert de gebruikersvereniging Gebruikersmiddagen, waar de gebruiker workshops kan volgen over (modules in) ParnasSys.