Welkom bij Delphi

De gebruikersvereniging Delphi, de vereniging voor gebruikers van ParnasSys, is in staat van liquidatie na een opheffingsbesluit in 2018. Meer informatie hierover vindt u terug onder het kopje ALV/Leden.

Lees meer