Over Delphi

De gebruikersvereniging van ParnasSys heet Delphi, naar het bekende orakel uit de klassieke oudheid. De vereniging Delphi doet belangrijke uitspraken over de doorontwikkeling van ParnasSys. Samen met leverancier Topicus zorgt de vereniging ervoor dat ParnasSys een systeem is dat blijvend aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Gebruikersdagen 2017

De planning voor de gebruikersdagen voor het tweede halfjaar van 2017 is bekend! U kunt zich nu inschrijven. Klik hier voor meer informatie.