Over Delphi

De gebruikersvereniging van ParnasSys heet Delphi, naar het bekende orakel uit de klassieke oudheid. De vereniging Delphi doet belangrijke uitspraken over de doorontwikkeling van ParnasSys. Samen met leverancier Topicus zorgt de vereniging ervoor dat ParnasSys een systeem is dat blijvend aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Gebruikersdagen 2014

De gebruikersdagen voor het eerste halfjaar van 2014 zijn bekend! Het is nu mogelijk om u aan te melden voor de gebruikersdagen in januari, februari, april, mei en juni.

Klik hier voor meer informatie.